Зміна бізнес-моделі банку

За останні декілька років змінилась країна, економіка, учасники ринку, вимоги клієнтів. Нова реальність потребувала трансформації стратегії банку. Сьогодні стратегічна мета ПУМБ -  створити стійку бізнес-модель: одночасно  розвивати різні напрямки бізнесу, вийти в прибуток, швидко перелаштовуватися до нових умов. В центрі бізнес-моделі банку знаходиться клієнт. Для його зручності створюється багатоканальна модель обслуговування та взаємодії з банком.

Банк співпрацює з клієнтами: